วันพุธที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2555

Euro2012 (ตปท.)ดาวเทียม C-Band หันไปที่ดาวเทียม Chinasat 6B

ดาวเทียม C-Band หันไปที่ดาวเทียม Chinasat 6B ครับแล้วทำการ Scan ช่องใหม่ที่กล่องรับ
  ถ่ายบอล Euro แบบ HD  ที่ช่อง CCTV-HD

*** มุมกวาด 132.148 มุมเงย 66.401 เลข 0 อยู่ที่ 11 นาฬิกากว่าๆ


ภาพประกอบจาก: Internet

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น