วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2555

กทพ. จับมือเคาน์เตอร์เซอร์วิส เติมเงิน Easy Pass ได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง

กทพ. จับมือเคาน์เตอร์เซอร์วิส เติมเงิน Easy Pass ได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง


เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา ณ ห้อง Astor ๒-๓ ชั้น ๑๔ โรงแรม The St. Regis Bangkok ถนนราชดำริ
นายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธีเปิดช่องทางเติมเงิน Easy Pass ผ่าน
เคาน์เตอร์เซอร์วิส “Easy Pass เติมสะดวก ๒๔ ชั่วโมง” สำหรับการให้บริการระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติ ผ่านช่อง
ทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ Easy Pass ซึ่งสามารถเติมเงินผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสได้ทั่วประเทศ
         นายอัยยณัฐ ถินอภัย ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) 
เปิดเผยว่าในเรื่องดังกล่าวว่า ปัจจุบันมีผู้สนใจ
สมัครใช้บัตรอัตโนมัติ Easy Pass ของระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติของ กทพ. แล้วกว่า ๔๑๐,๐๐๐ ราย และมีแนวโน้มเพิ่มมาก
ขึ้น เนื่องจากได้รับความสะดวก ไม่ต้องเตรียมเงินค่าผ่านทาง ไม่ต้องจอดรถ เพียงแค่ชะลอ ก็สามารถผ่านขึ้นใช้ทางพิเศษได้อย่างรวด
เร็ว และเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้ใช้ทางพิเศษใช้บัตร Easy Pass เพิ่มมากขึ้น กทพ. จึงร่วมกับเคาน์เตอร์เซอร์วิส ลงนามในบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือการให้บริการเติมเงินบัตรอัตโนมัติ Easy Pass ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส ซึ่งจะทำให้ผู้ใช้บัตร Easy Pass ได้รับความ
สะดวกมากยิ่งขึ้น

ด้านนายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของบริษัท
เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด กล่าวว่า “เคาน์เตอร์เซอร์วิสต้องการเพิ่มความสะดวกสบาย รวดเร็วให้กับผู้ใช้บริการอยู่เสมอ ด้วยบริการที่
หลากหลายและมองถึงการตอบสนองความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก และผมเชื่อว่าบริการเติมเงินบัตรอัตโนมัติ Easy Pass จะเป็นหนึ่ง
ในการให้บริการที่ให้ประชาชนผู้ใช้ทางพิเศษได้รับความสะดวกเมื่อเติมเงิน Easy Pass ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสในร้านเซเว่นอีเลฟเว่น
ได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง และทุกสาขา และในร้านค้าที่มีสัญลักษณ์เคาน์เตอร์เซอร์วิส

โดยเคาน์เตอร์เซอร์วิส จะจัดโปรโมชั่นพิเศษ ลดค่าธรรมเนียมการเติมเงินผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส จากปกติ ๑๕ บาท เหลือเพียง ๑๐ บาท นับตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๕
“ระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติสามารถช่วยแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดหน้าด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ อีกทั้งลดค่าใช้จ่าย
ประหยัดเวลาและน้ำมันเชื้อเพลิง ไม่ต้องรอคิวยาว ทั้งนี้ หากมีผู้ใช้บริการระบบ Easy Pass มากกว่าร้อยละ ๔๐ ของจำนวนผู้ใช้ทาง
พิเศษจะส่งผลดีต่อประเทศชาติในภาพรวม อีกทั้งยังตอบสนองรูปแบบการใช้ชีวิตของคนในยุคปัจจุบันที่มีเทคโนโลยีเข้ามาเป็นส่วนหนึ่ง
ในชีวิตมากขึ้น” ผู้ว่าการ กทพ. กล่าว


ขอขอบคุณ: การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น